O

T

T

O

K

A

R

O

LOUTKOVÉ DIVADLO

Praha | Ravensburg

>

O

V

40 Jahre

Vítejte v loutkovém divadle u Ottokara

1968                odchod do BRD

 

1971–1972      praxe v mládežnickém domově.

 

1972–1974      “Institut pro sociálně pedagogické práce” v Ravensburgu.

                        Obor: Vychovatel. (Heim und Jugenderzieher).

                        Praxe: Dětský domov  a  mateřská školka v Ravensburgu.

                        Privátní celodenní škola s kreativním volném časem.

                        Poradenství ve školních a rodinných problémech v Ravensburgu a

                        Friedrichshafenu.

                        Závěrečná práce: “Loutky v sociálně pedagogických Institucích.”

 

1973                1 verejne loutkove predstaveni v hotelu „Waldhorn“ v Ravensburgu.

 

1974–1978       Privátní celodenní škola s kreativním volným časem ve Fridrichshafenu

                         „Bodenseeschule St. Martin“.

                         Dílny, sport (Judo, Jiu Jitsu), hry, loutkoherecké skupiny s dětmi,

                         mládeží a dospělými. Výroba loutek, kulis s pravidelnými představeními ve

                         škole a na veřejnosti.

                         Poradenství ve školních a rodinných problémech. Herní a loutkoherecká

                         terapie.

 

1973–1979       Spolupráce s loutkovou skupinou docentů na institutu  pro sociálně

                         pedagogickou práci v Ravensburgu s pravidelným

                         vystupováním pro veřejnost.

 

od 1972            Vzdělávací  semináře:

                         Dramaturgie a režie v loutkovém divadle  u  Friedrich Arndt ,

                         Bernhard Morgenstern ( D ), Magdalena Lazar ( Ungarn ), Josef Krofta,

                         Karel Makonj a Marka Mikova ( CR ).

                         Výroba loutek a scénografie u Bernhard Morgenstern, Brigitte Kohlmeier,

                         Fritz H. Broos, Ted Moore; řezbáři Ziegler, Schäle (D) a Cestimi Suska (CR).

                         Divadelní pedagogika, pantomima u Dušana Pařízka,

                         klaunství a tvorba masek.

                         Psychodrama s dětmi a mládeží u Dr. E.M. Shearon  ( USA ).

                         Semináře, terapie  loutkami s dětmi, mládeží a  seniory u DGTP

                         ( Německá společnost pro terapii s loutkami.)

 

1978–1979       Institut pro sociálně pedagogické práce v Ravensburgu.

                         Obor:  Speciální pedagogika – státně uznaná.

                         Léčící pedagogika, herní pedagogika a terapie, loutky v sociálních a

                         pedagogických zařízeni, loutková terapie v teorii s praxí a sociální práce .

                         Praxe: Práce s těžce mentálně postiženým 5 letým chlapcem a

                         s psychosociálně postiženým 15 letým chlapcem (pokusy o soucit).

                         Terapie s loutkami. Spolupráce a supervision ve speciální poradně pro

                         psychosociálně mentálně postižené děti a mládeží v Ravensburgu.

                         Závěrečná  práce: Alkoholismus u mládeže s možností léčení.

 

1978-1997       Založení a vedení prvního privátního kamenného loutkového divadla v

                         Ravensburgu – Oberschwaben  “Ottokars - Puppenspielkiste Ravensburg”

                         Pravidelné hraní vlastních inscenací s vlastím vyrobenými loutkami

                         (maňásky, marionetami a javajkami) pro veřejnost.

                         Umělecká praxe u černého divadla Zurüch / Švýcarsko (vedení Jiří

                         Procházka )

                         Umělecká praxe v divadle Minor Praha (vedení Karel Makonj)

 

1980 – 1987     Založení, výstavba a vedení dětského a mládežnického klubu „Jugendtreff am

                         Schussendamm“ v sociálně problematické části města Ravensburg s

                         “Německé sdružení ochrany dětí ”

                         Kreativní volný čas s různými nabídkami, dílen , tvoření a modelovaní s

                         Různým materiálem, vařením a sportem ( fotbal, judo, posilovací tréning,

                         plavaní a jízdou na kajaku po okolních řekách a Bodamském jezeře.

                         Loutkové a videové skupiny.  Školní pomoc s domácími úkoly.

                         Poradenství ve školních, rodinných záležitostech a problémech.

                         Supervision s docenty Institutu pro sociálně pedagogické

                         práce v Ravensburgu a vysoké školy pro sociální práce ve Weingartenu.

                         Praxe a vedení studentů těchto institucí.

 

1981–1991       Hostující docent na vysoké škole pro sociální práce ve Weingartenu,  směr

                        “Loutkové divadlo v sociálně pedagogických institucích v teorii a praxi.”

                         Semináře pro lidové vysoké školy a s vlastním  ateliérem v Ravensburgu.

                         Vyrábění  a hraní s loutkami.

 

                        Koncept pro hraní s loutkami a jejich terapeutických možností v dětských

                        nemocnicích a sociálně pedagogických institucích.

 

od 1991           spolupráce s loutkovým divadlem Minor v Praze.

                        Vzájemné návštěvy a vystoupení našich divadel v Ravensburgu a v Praze.

                        Spolupráce na inscenacích a jejich výroba. Scénáře, režie a hudba paní

                        Marka Míková. Výroba scén a loutek Zuzana Stanclová, Bára Čechová,

                        Václav a Marcela Krcálovi, Karel Vostárek,

                        Václav Moravec a Jiří Procházka.

 

od 1991           Chronické onemocnění diabetu Typu 1.

                        Pravidelné až 6 týdenní pobyty v různých nemocnicích.

                        Mezi mými lékařskými prohlídkami, léčením a školením

                        bylo pravidelné hraní s loutkami k zábavě,

                        utěšení a na dobrou noc jako i k osvětě.

                        Pozorovaní a rozhovory s lékaři, sestrami, dětmi a mládeži

                        jakož i s rodiči o jejich onemocnění, stavu, léčení, denních situací a zkušeností.

                        Rozšíření  mého konceptu v hraní s loutkami v dětských nemocnicích.

 

1985–1997      Přestavba a vedení loutkového divadla “Ottokars – Puppentheater

                        Puppentheater Ravensburge.V.” na Gespinstmarktu v Ravensburgu.

 

1994-1996      3 x 4 týdenní mezinárodní workshop v loutkovém divadle Minor Praha.

                        “Loutková terapie v sociálně pedagogických institucí v teorii a praxi.”

 

1996                Pozvaní k nčmeckému presidentovy Richardu von Weizsäcker do Bonu.

                        „Ottokarovo loutkove divadlo“ a „Jugendtreff am Schussendamm“

 

1997                po 19 letech vedení loutkového divadla „ Puppentheater Ravensburge.V “

                        jetzt „Figurentheater Ravensburg e.V.“

                        odchod a osamostatnění  s pojízdným loutkovým divadélkem

                        “Ottokars-Puppentheater Ravensburg – Praha.

                        Hraní v mateřských školkách, základních školách,

                        dětských domovech, dětských nemocnicích, na dětských oslavách a v

                        domovech důchodců.

 

od 1998           Založení  vlastního  kamenného divadla s pravidelným představením.

                        Pravidelné hraní s loutkami v dětských nemocnicích. “Das Krankenbett als

                        Theaterbühne” Sponzorované německými firmami,

                        institucemi, privátními osobami a skupinami.

 

od  2000          Založení a hraní s loutkami v dětských nemocnicích v Česku. “Dětská

                        nemocniční  postýlka jako loutkové divadélko”.

                        První představení bylo v Táboře a v Praze. V létě a na podzim bylo dvoutýdenní

                        turné sponzorované od německých firem,

                        institucí, privátních osob, skupin a Ottokarovým loutkovým divadlem

 

2001                Nabídl jsem spolupráci paní Míkové, hrát společně v Praze v dětských

                        nemocnicích.

                        Letní a podzimní dvoutýdenní turné v Pražských dětských nemocnicích.

                        Sponzorované od německých firem, institucí, privátních osob a skupin,

                        a Ottokaroým loutkovým divadlem a Ottokarem Seifertem.

                        Osobní jednaní s německými sponzory, Goehtem institute a Českoněmeckým

                        fondem budoucnosti v Praze o podporu  mého projektu  pro vybudování a

                        vybavení téhož  projektu  pro  paní Míkovou a jejími spolupracovníky

                        v Čechách.

 

2002-2003      Založení, příprava a zkoušky našich inscenací pro hraní v českých a německých

                        dětských nemocnicích. Pravidelné 3x dvoutýdenní roční turné.

                        Veškerá metodická, organizační a finanční strana byla vedena Ottokarem

                        Seifertem a jeho loutkovým divadlem jakož i vybavení pro budoucí českou

                        skupinu vedenou paní Míkovou. K tomu patřily inscenace s loutkami, scénami

                        a instrumenty pro

                        práci s mojí  metodou v českých dětských nemocnicích. Spolupráce na scénáři,

                        a režii s paní Mikovou. Hudbu skladala a hrala paní Míková.

 

                        Sponzorované německými firmami, institucemi, privátními osobami a

                        skupinami, Ottokarovým loutkovým divadlem, Ottokarem Seifertem a dotované

                        se 40 % s celku Českoněmeckým fondem budoucnosti v Praze.

                        Týdenní seminář o naší práci pro zájemce na letním Chrudimském loutkovém

                        festivalu.

 

2004                Paní Míkova založila sdružení “Loutky na lžíci” v Praze.

 

2004–2011       Společné pravidelné turné mezi českými a německými dětskými nemocnicemi.

                        Naše spolupráce byla sponzorována a podporována německými firmami,

                        institucemi, Olga Klinikum Stuttgart, privátními osobami a skupinami,

                        jakož Ottokarovým loutkovým divadlem a Ottokarem Seifertem.

 

2005                Paní Míkova založila sdružení “Loutky v nemocnicích”

 

2010                Paní Míkova založíla sesterského sdružení na Slovensku

 

2011                3  společné  návštěvy  v Pražských dětských nemocnicích.

                        Sponzorované českými firmami  a  “Loutky v nemocnici”

 

2013                Přestavba a rozšíření Ottokarova loutkového divadla a loutkového

                        Muzea Ravensburg - Praha

                        40 výročí Ottokarova loutkohraní.

 

 

zpátky

Loutkové divadélko na nemocniční postýlce

Moje začátky - vývoj hraní s loutkami v sociálně pedagogických

institucích a v dětských nemocnicích .

Ottokar´s Puppentheater

Charlottenstraße 36 / 88212 Ravensburg

Telefon: 0751 / 210 09

Mobil: 0175 / 900 14 09

 

Ottokar_S@Web.de